Kullanım Koşulları

Sözleşme Tanımları

İşbu Kullanım Koşullarında aşağıdaki sözcükler ve ifadeler karşılarındaki anlamları taşıyacaktır:

İnternet Sitesi: www.zeytincreative.com

KULLANICI: SİTE’yi ziyaret eden ve/veya SİTE kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanan kişiler

SİTE: internet sitesi ve uygulama birlikte kısaca "SİTE"

zeytincreative: zeytincreative 

UYGULAMA: iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletlere yüklenebilen, zeytincreative’e ait uygulamalar.

Kullanım Koşulları

Bu internet sitesinin ziyareti ve SİTE’nin veya SİTE’deki herhangi bir bilgi veya hizmetin kullanılması aşağıdaki koşullara tabidir. Bu SİTE'de sunulan bilgilerden veya hizmetlerden yararlanan veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını, uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir.

Bu SİTE'de sunulan hizmetler zeytincreative tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi zeytincreative olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi zeytincreative'ya aittir.

Hizmetlerin Kapsamı

zeytincreative, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak, SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmakta olmakla beraber ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilmekte, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilmektedir. SİTE'de yer alan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve zeytincreative'nun SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

zeytincreative, SİTE üzerinden sunacağı içerikleri ve hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, bu bakımdan yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların zeytincreative tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. zeytincreative, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel Hükümler

zeytincreative her ne kadar SİTE ve SİTE'deki yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya dahil bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde, gerek kişisel verilerin korunması mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında gerekse diğer veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbir almış olsa dahi, bu hususta garanti vermemektedir.

Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, ayrıca internetin teknik yapısından kaynaklanan veya zeytincreative kontrolü altında olmayan iletişim kanalları, donanım ve yazılımlardaki hatalar, eksiklikler, silmeler, gecikmeler, kesintiler veya izinsiz kullanım veya içerikte görünen olası bozulmalarda veya veri kayıplarından dolayı KULLANICI veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan zeytincreative sorumlu değildir.

SİTE’de veya SİTE’den bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir internet sitesinde yer alan bilgi ve içeriklerin kullanımı sonucunda doğabilecek her türlü zararlardan ve/veya masraflardan dolayı zeytincreative hiçbir şekilde sorumlu değildir.

zeytincreative, işbu Kullanım Koşulları’nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; iletişimin veya işlemin kesintiye uğraması, gecikmesi, hata, ihmal, silinme, kayıp, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı zeytincreative hiçbir şekilde sorumlu değildir.

İşbu SİTE'nin sahibi zeytincreative'dur. SİTE ve SİTE içeriğinde bulunan kodlar, yazılımlar ve programlar dahil olmak üzere, markalar, alan adı, slogan ve diğer işaretler, bilgiler, metinler, ürünler, görsel, işitsel ve sair imgeler, dosyalar, kataloglar ve listeler, uygulanan satış sistemi, SİTE sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu ile SİTE’de bulunan sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin materyaller zeytincreative'nun ya da zeytincreative'nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir ve telif hakkı ve Sınai Mülkiyet Kanunu gibi çeşitli koruyucu düzenlemelerle korunmaktadır.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde zeytincreative tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde zeytincreative; zeytincreative hizmetleri, zeytincreative bilgileri, zeytincreative telif haklarına tâbi çalışmaları, zeytincreative ticari markaları, zeytincreative ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Yukarıda sayılanların yalnızca kişisel ve özel kullanımına izin verilmiş olup KULLANICI bunları kısmen ya da tamamen değiştirme, kopyalama, yayınlanma, satma, kaydetme, pazarlama, sergileme, çoğaltma, kiralama, başka bir bilgisayara yükleme, işleme, online veya başka şekilde iletim, dağıtım, online veya başka şekilde üçüncü kişilerin erişimine veya kullanımına sunama ve benzeri haksız kullanım haklarına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve zeytincreative'nun yazılı izni ile mümkündür.

SİTE üzerinden, zeytincreative'nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içeriğine yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında zeytincreative'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların kendi sorumluluğundadır. zeytincreative bu tür link verilen internet sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, zeytincreative'nun uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı zeytincreative'nun, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, zeytincreative çalışanlarının ve yöneticilerinin, zeytincreative yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. zeytincreative, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

Kişisel Verilerin Korunması

zeytincreative, KULLANICI'lar tarafından SİTE üzerinden kendisine iletilen kişisel veriler de dahil bilgileri, yürürlükte bulunulan uygulanabilir mevzuat hükümlerinin izin verdiği çerçeve ile sınırlı olarak, "Kullanım Koşulları" ve kişisel verileri ihtiva ettiği müddetçe kişisel verilerin toplandığı sürece özgülenmiş aydınlatma ve açık rıza metni hükümleri doğrultus